Zarządzanie ryzykiem

GRI:


Podstawowe ryzyka oraz ich wpływu a także stosowane narzędzia ograniczające poszczególne ryzyka przedstawia poniższe zestawienie. Dodatkowe informacje na temat zarządzania ryzykiem znajdują się w Pkt 36 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2018 rok.


Ryzyko walutowe

Ryzyko gwałtownych zmian cen podstawowych surowców

Ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, powódź, itp)

Ryzyko utraty płynności

Ryzyko stóp procentowych

Ryzyko związane ze spadkiem koniunktury na głównych rynkach

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Ryzyko dokonania szkód w środowisku

Ryzyko wizerunkowe i ryzyko roszczeń związane z jakością produkowanych wyrobów

Ryzyko braku zgodności

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.