Społeczna odpowiedzialność biznesu

Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i ekologicznym.

Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.
Wierzymy, że pomyślność GRUPY KĘTY S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.
Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.

Wspólnie wyznaczają nasz horyzont i kierunek. Na nich się skupiamy, do ich realizacji dążymy.

Podejście do biznesu w Grupie kapitałowej Grupy Kęty S.A. nie koncentruje się wyłącznie na aspektach handlowych i ekonomicznych. Rozumiemy ideę współodpowiedzialności i czujemy potrzebę dbania o przyszłość kolejnych pokoleń.

Grupa Kęty S.A. wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju deklarując szczególny nacisk na rzecz celu nr 8 – godna praca i wzrost gospodarczy.

GRI:

Kierując się zapisami z naszego Kodeksu Etycznego:


Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać ciągłemu procesowi rozwoju i doskonalenia, stąd jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i inspirację dobrymi praktykami otaczającego nas środowiska biznesowego z jednej strony,a z drugiej naszym zachowaniem, sposobem zarządzania staramy się dawać przykład innym uczestnikom rynku.Inspirujemy się międzynarodowymi standardami i wytycznymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.GRI:

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. poprzez prace Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu konsekwentnie od lat realizuje wyznaczone Polityką CSR kierunki rozwoju.

Skład Komitetu (Zarząd Grupy Kęty S.A. oraz Dyrektor ds. CSR) gwarantuje świadomą politykę i strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje są spójne i kompatybilne z wyznaczonymi kierunkami i dbałością o przyszłość kolejnych pokoleń. W 2018 roku m.in. Komitet podjął decyzję w sprawie zaangażowania firmy, pracowników i ich rodzin w ogólnopolską kampanię na rzecz zrównoważonego rozwoju "Listy dla Ziemi" - szerzej opisujemy ten aspekt w rozdziale odpowiedzialności środowiskowej.

Platformę zarzadzania i kontroli wszystkich obszarów gwarantuje wdrożony w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. system zarządzania procesami strategicznymi „OrangeBook”. Dokumenty takie jak: Kodeks etyczny, Polityki: personalna, społecznej odpowiedzialności biznesu, środowiskowa, poszanowania praw człowieka stanowią integralną część poszczególnych obszarów „OrangeBook”.

W roku 2018 organizacja podjęła inwestycje w kierunku rozwoju wewnętrznego procesów społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzając trzy audyty CSR w głównych segmentach biznesowych Grupy. Jednocześnie kontynuowała rozpoczętą w 2017 roku współprace w ramach kampanii edukacyjnej – Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu –jednego z największych wydarzeń w Polsce promującego i edukującego w obszarach 17 celów zrównoważonego rozwoju jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako uczestnik konferencji podzieliła się swoimi dobrymi praktykami w zakresie marketingu relacyjnego. Podobnie podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez Akademię Techniczno- Humanistyczną z Bielska-Białej, gdzie dla uczelni z krajów grupy wyszehradzkiej Grupa kapitałowa Grupy Kęty S.A. była jednym z prelegentów i podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.