Zatrudnienie


GRI:


Na koniec grudnia 2018 r. stan zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) w raportowanych segmentach biznesowych, tj. Segment Wyrobów Wyciskanych, Segment Systemów Aluminiowych, Segment Opakowań Giętkich wynosił 4382 osób. W stosunku do roku 2017 jest to 6% wzrost.


Wśród zatrudnionych w grudniu 2018 26% stanowią kobiety. Na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracuje 75% osób.

20172018
kobietymężczyźniumowy na okres próbnyumowy na czas określonyumowy na czas nieokreślonyumowy na zastępstwoumowy o dziełoumowy zleceniainne umowy cywilno-prawnepracownicy tymczasowikobietymężczyźniumowy na okres próbnyumowy na czas określonyumowy na czas nieokreślonyumowy na zastępstwoumowy o dziełoumowy zleceniainne umowy cywilno-prawnepracownicy tymczasowi
SWWkadra kierownicza22800000000628003400000
SWWpozostałe stanowiska nierobotnicze1041661162550000010717142225200200
SWWstanowiska robotnicze202909822887500002409455122391100100
SWWrazem3081 10392441 130000003531 144552451 19700300
SOGkadra kierownicza630023400000829023500000
SOGpozostałe stanowiska nierobotnicze4864618880000052695239300000
SOGstanowiska robotnicze69565241454650000071568269951400000
SOGrazem12365930165587000001316663112464200000
SSAkadra kierownicza11350046000101351035500220
SSApozostałe stanowiska nierobotnicze237297171583590050027830419146423005300
SSAstanowiska robotnicze3261 036515207910070653681 07481404957001340105
SSArazem5741 368686781 19600121656591 4291005531 435001892105

GRI:


58% zatrudnionych to osoby w wieku od 30 do 50 lat. W roku 2017 był to poziom 57%. Podobnie do roku ubiegłego przedstawia się sytuacja w grupach wiekowych do 30 lat – 24% (było 25%) i powyżej 50-ciu – 17% (było 18%).26%

zatrudnienia stanowią kobiety

19%

kadry kierowniczej stanowią kobiety

74%

pracowników

jest zatrudniowych na stanowiskach pracowniczych


Stan zatrudnienia w przedziałach wiekowych
LICZBA20172018
przedział wiekowymężczyźnikobietystanowiska robotniczestanowiska nierobotniczemężczyźnikobietystanowiska robotniczestanowiska nierobotnicze
SWWdo 30 lat24844258342465326633
SWW30 - 50 lat628181608201668223670221
SWWpowyżej 50 lat22783244662307724958
SOGdo 30 lat15820152261471913630
SOG30 - 50 lat4366539210944182409114
SOGpowyżej 50 lat6538901378309414
SSAdo 30 lat424151444131430177449158
SSA30 - 50 lat691352659384738405722421
SSApowyżej 50 lat25371259652617727167

Stan zatrudnienia w przedziałach wiekowych w procentach
PROCENT20172018
przedział wiekowymężczyźnikobietystanowiska robotniczestanowiska nierobotniczemężczyźnikobietystanowiska robotniczestanowiska nierobotnicze
SWWdo 30 lat17,58%3,12%18,28%2,41%16,43%3,54%17,77%2,2%
SWW30 - 50 lat44,51%12,83%43,09%14,25%44,62%14,9%44,76%14,76%
SWWpowyżej 50 lat16,09%5,88%17,29%4,68%15,36%5,14%16,63%3,87%
SOGdo 30 lat20,2%20,6%19,4%3,3%18,44%2,38%17,06%3,76%
SOG30 - 50 lat55,8%8,3%50,1%13,9%55,33%10,29%51,32%14,3%
SOGpowyżej 50 lat8,3%4,9%11,5%1,7%9,79%3,76%11,79%1,76%
SSAdo 30 lat21,83%7,78%22,86%6,75%20,59%8,47%21,5%7,56%
SSA30 - 50 lat35,58%18,13%33,93%19,77%35,34%19,39%34,57%20,16%
SSApowyżej 50 lat13,03%3,66%13,34%3,35%12,5%3,68%12,97%3,2%

GRI:


W roku 2017 w segmentach SWW, SSA, SOG zatrudnionych zostało 852 nowych pracowników, w tym 36% to kobiety. Wśród nowozatrudnionych 47% stanowią osoby w wieku do 30 lat, 1% - powyżej lat 60-ciu.

W tym samym okresie z firmy odeszło 619 pracowników. 42% stanowili pracownicy w wieku do 30 lat, a 9% - powyżej 60-ciu lat


Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć
20172018
płećwiek - do 30 latwiek - 31-40 latwiek 41-50 latwiek 51-60 latwiek pow. 60 latwiek - do 30 latwiek - 31-40 latwiek 41-50 latwiek 51-60 latwiek pow. 60 lat
SWWkobiety111562019321620
SWWmęźczyźni7332247154312870
SWWrazem8447309173634490
SOGkobiety711321620610
SOGmęźczyźni9166204047461230
SOGrazem9877236153661840
SSAkobiety5142137089594974
SSAmęźczyźni15465401841845543266
SSArazem20510753254273114923310

Pracownicy zwolnieni w podziale na płeć
20172018
płećwiek - do 30 latwiek - 31-40 latwiek 41-50 latwiek 51-60 latwiek pow. 60 latwiek - do 30 latwiek - 31-40 latwiek 41-50 latwiek 51-60 latwiek pow. 60 lat
SWWkobiety13332251712
SWWmężczyźni261549836238313
SWWrazem271871210382891025
SOGkobiety47161711072
SOGmężczyźni594715715039832
SOGrazem63541613257508104
SSAkobiety32322821343402694
SSAmężczyźni1437324231011957421723
SSArazem17510552441316297682627

GRI:


Regulaminy, takie jak regulamin pracy, wynagradzania, funduszu motywacyjnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, opisują szczegółowo warunki otrzymywania poszczególnych świadczeń. W Grupie Kęty SA funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego uregulowaniami objęte są wszystkie osoby zatrudnione w spółce, czyli 100% pracowników. Jest on formą współpracy pracodawcy z organizacjami związkowymi, które reprezentują interesy pracowników.

Na podstawie ustawy o związkach zawodowych pracodawca informuje organizacje związkowe o sprawach mieszczących się w ich kompetencjach, zgodnie z terminami określonymi w tej ustawie.W spółkach funkcjonuje rodzaj dodatkowych świadczeń dla pracowników w postaci III filaru zabezpieczenia emerytalnego. Programem „Pogodna Przyszłość” objęci są pracownicy z minimum rocznym stażem zatrudnienia w spółce. W 2018 roku programem objętych było 45% zatrudnionych, w tym w SWW 86%, w SOG 75%. W SSA jest to liczba 5% z uwagi na fakt, że kilka lat temu program został zamknięty.


Pracownicze programy emerytalne
20172018
liczba ubezpieczonych% ubezpieczonychliczba ubezpieczonych% ubezpieczonych
SWW1 2570,8674948241 2840,86
SOG5680,735990,75
SSA1160,081090,05

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.