Interesariusze

Relacje to jeden z ważniejszych aktywów każdej organizacji. W Grupie kapitałowej Grupy Kęty S.A. dokładamy szczególnych starań na rzecz dialogu z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Nasze relacje biznesowe oparte są na wartościach zawartych w Kodeksie Etycznym. Grono Kilkunastutysięcy zdefiniowanych interesariuszy obliguje nas do należytej staranności w ramach kapitału relacyjnego.


Wierzymy, że pomyślność Grupy Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy.

Cytat z Polityki CSRGrupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzymuje wysokie standardy komunikacji. Od lat spółka cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku. Działalność społeczną firma komunikuje na portalach zewnętrznych http://grupakety.com/pl/26,czym-dla-nas-jest-csr.html; www.dziecipodbeskidzia.pl; oraz na FB Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia; do bieżących kontaktów z pracownikami wykorzystywane są spotkania, intranet, newsletter oraz tablice ogłoszeń.

Już w modelu biznesowym organizacji widać, że cały proces jest dialogiem początkowo prowadzonym i konsultowanym z otoczeniem zewnętrznym, później w procesach produkcyjno - logistycznych wewnątrz organizacji, tak aby przy finalnym produkcie znów zostać konsultowanym na zewnątrz.
Dialog ten to nic innego jak bieżące życie organizacji - codzienna praca, spotkania biznesowe i integracyjne, rozmowy telefoniczne. Szeroką grupę interesariuszy informujemy o naszych planach biznesowych, planach rozwoju naszej organizacji i naszym oddziaływaniu na społeczności lokalne i środowisko.

Firma aktywnie wspiera i udziela się w lokalnym środowisku wspólnie z innymi firmami jak i społecznością lokalną kreując przyszłość regionu. Przykładem takich działań jest powołana w Gminie Kęty Kęcka Rada Przedsiębiorczości, na czele której zasiada Z-ca Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A.
Każdego roku proces raportowania podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi grupami interesariuszy (m.in. pracownikami i przedstawicielami społeczności lokalnych).

W 2018 roku organizacja kontynuowała dialog i współpracę ze zdefiniowaną grupą interesariuszy Bez zmian w stosunku do roku poprzedniego pozostała kwestia wiodących interesariuszy do których Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. klasyfikuje: pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i organy nadzorcze, czyli te grupy, które mają największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej organizacji. Poniższa tabela prezentuje poszczególne grupy interesariuszy oraz sposób komunikacji z tymi grupami:

Pracownicy

Klienci

Akcjonariusze i potencjalni akcjonariusze

Dostawcy

Rada nadzorcza

Komisja Nadzoru Finansowego

Giełda Papierów Wartościowych

Władze lokalne

Społeczności lokalne

Organizacje emitentów

Organizacje biznesowe

Media

Konkurencja

Związki wewnątrz organizacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.