Spółka na rynku kapitałowym

GRI:

Akcje i akcjonariusze

Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 9 545 447 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2018:

W trakcie 2018 roku (bazując na kursach zamknięcia):

 • średnia cena osiągnęła wartość 358 zł (spadek o 13% w porównaniu z zeszłym rokiem),
 • cena minimalna (24 lipca) wyniosła 314 zł a maksymalna (3, 22 i 23 stycznia) 412 zł,
 • zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 31 grudnia 2018 roku a 31 grudnia 2017 roku) wyniosła -20%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie spadł o 10% a mWIG40 o 19%,
 • średnia wartość obrotu na sesję wyniosła 1,4 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w 2017 roku.Polityka informacyjna Grupy Kety S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi jak i potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących równego dostępu do informacji. Spółka komunikuje się poprzez:

 1. Raporty bieżące i okresowe
 2. Bezpośrednie spotkania indywidualne i grupowe
 3. Narzędzia elektroniczne (korporacyjna strona www, profile na portalach społecznościowych, transmisje on-line z wydarzeń korporacyjnych)

W ramach raportowania bieżącego spółka podaje corocznie prognozy finansowe dotyczące danego roku oraz założenia strategii długookresowych. Ponadto jako jedyna podaje wstępne wyniki danego kwartału na miesiąc przed publikacją oficjalnych raportów kwartalnych. Wiedzę na temat spółki oraz jej perspektyw można zasięgnąć ponadto z wydawanych przez wiodące biura maklerskie raportów i rekomendacji. Lista analityków, którzy regularnie publikują raporty na temat spółki znajduje się na firmowej stronie www pod adresem: http://www.grupakety.com/pl/36,analitycy.htmlSpółka począwszy od 2001 roku wypłaca systematycznie dywidendę, która do 2014 roku sięgała ok. 40% skonsolidowanego zysku netto. W ogłoszonej w 2015 roku strategii na lata 2015 – 2020 Zarząd Grupy Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 60% skonsolidowanego zysku netto. W lutym 2017 roku polityka dywidendowa uległa dalszym zmianom. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. aktualna polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

 • relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
 • przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
 • wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,
 • wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Szczegółowe informacje na temat wypłaty dywidendy znajdą Państwo pod adresem http://www.grupakety.com/pl/69,dywidendy.html.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.