O raporcie

Niniejsze oświadczenie o danych pozafinansowych zostało przygotowane po raz czwarty. W opracowaniu spółka inspirowała się wytycznymi GRI STANDARDS wersja CORE. Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2017 roku wg. standardu GRI G4 wersja core. Organizacja raportuje ten sam zakres danych (ilość i rodzaj wskaźników) oraz obszar raportowania.

Obszar raportowania zaznaczony jest na strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.* Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się do roku kalendarzowego 2018. Raportowane dane dotyczą w/w wskazanych segmentów z wyjątkami, kiedy w tekście odwołujemy się do działań prowadzonych w skali całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (np. obszar etyki, działalność Fundacji czy projekty w obszarze wrażliwość ekologiczna). Zakres raportowania ujęliśmy również w tabeli GRI. Spółka nie wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano wybrane wskaźniki proponowane przez GRI STANDARDS w wersji podstawowej „CORE". Sprawozdanie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne oraz eksperta zewnętrznego, który przygotował dla spółki szkolenie z zakresu GRI STANDRDS.

Osobą nadzorującą proces tworzenia sprawozdania oraz osobą do kontaktu w sprawie raportu jest Zbigniew Paruch – Główny Specjalista ds. PR. Dedykowana grupa projektowa, która opracowywała niniejsze sprawozdanie wraz z Zarządem Grupy Kęty S.A. – wspólnie wypracowała istotne aspekty dla organizacji, które przedstawiamy w niniejszym raporcie. Przy ich wyborze decydującą rolę odegrała polityka CSR, która jest głównym dokumentem i filozofią działania firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę działania w tym obszarze. W raporcie skupiliśmy właśnie na tych aspektach starając się przekazać je w sposób wiarygodny, przejrzysty, wyważony porównywalny, dokładny i terminowy. Przy ich prezentacji staraliśmy się zachować zasady, o których mówi GRI:

 • uwzględnienie interesariuszy,
 • istotność
 • kontekst zrównoważonego rozwoju
 • kompletność

Istotną rolę w wyznaczaniu filozofii działania, kierunków zaangażowania ma Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na posiedzeniach którego zapadają główne decyzje związane z operacyjnym zarządzaniem całą Grupą Kapitałową zgodnie z wizją, misją i wartościami, które są dla nas nadrzędne. Sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego audytora wybranego przez Radę Nadzorczą spółki - zakres niezależnej weryfikacji dotyczył tylko danych finansowych.

*raportowane dane dotyczą tylko spółek krajowych

W niniejszym raporcie prezentujemy istotne aspekty:

 • Praktyki zatrudnienia i godna praca, a w szczególności:
  zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność i równość szans, edukacja i szkolenia, mechanizmy
  rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
 • Prawa człowieka, a w szczególności:
  przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszania praw człowieka (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
 • Wpływ na społeczeństwo, a w szczególności:
  społeczność lokalna, udział w życiu publicznym (w granicach wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa).
 • Wskaźniki środowiskowe, a w szczególności:
  surowce/materiały, woda, emisje, ścieki i odpady, poziom zgodności z regulacjami (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

Grupa Kęty S.A.

ul. Kościuszki 111,
32-650 Kęty, Polska
tel.: +48 (33) 844 60 00

www.grupakety.com

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.