Kapitał finansowy

Rosnące zyski oraz stabilny strumień gotówki z działalności operacyjnej to fundament naszej działalności w obszarze finansów.


Wybrane skonsolidowane dane finansowe (w mln)
2018201720182017
PLNPLNEUREUR
Przychody netto ze sprzedaży2 9932 643702623
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3383017971
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3172947469
Zysk (strata) netto2692376356
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej2692376356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2932766965
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-229-187-54-44
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-43-85-10-20
Aktywa razem
31.12.201831.12.201731.12.201831.12.2017
PLNPLNEUREUR
Aktywa razem2 7802 499646599
Zobowiązania długoterminowe3152707365
Zobowiązania krótkoterminowe1 068866248208
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 3971 363325327

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.