Polityka personalna

Polityka personalna Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA odzwierciedla elementy Misji, Wizji i Wartości firmy. Koncentruje się na relacjach partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku oraz założeniu, że rozwój organizacji budowany jest poprzez rozwój indywidulany pracowników.

Pracownicy - najważniejszy zasób organizacji

Na drodze biznesowego sukcesu znajdują się z jednej strony wysoko stawiane cele, z drugiej natomiast elementy, które podkreślają, że najważniejszym zasobem firmy są pracownicy.

W ramach systemu zarządzania przez cele definiowane są procesy krótko i długoterminowego planowania. Udostępnia on narzędzia wykorzystywane do przydzielania zadań w powiązaniu ze strategią firmy, potrzebami komórki organizacyjnej, które formułowane są z wykorzystaniem koncepcji SMART. System wspiera też kadrę kierowniczą w trakcie monitorowania realizacji i rozliczania celów. W procesie oceny okresowej uwzględniane są wyniki pracowników, a na podstawie przygotowanych podsumowań projektowane są indywidualne programy rozwoju oraz modyfikowane systemy motywacyjne.

Poza działaniem w ramach codziennych obowiązków pracownicy mają możliwość przedstawiania swoich pomysłów poprzez systemy sugestii. Zgłaszane w ten sposób tematy przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, usprawniania i podnoszenia efektywności pracy, zdefiniowanych standardów oraz pozwalają na pełniejsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników.

Doceniając wkład każdego pracownika w utrzymanie firmy na wysokim poziomie rynkowym – zapewniamy wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i odpowiedzialności, umiejętności i osiąganych wyników, ale i konkurencyjne na rynku. W każdym roku dokonujemy przeglądu wynagrodzeń z wykorzystaniem rynkowych raportów płacowych.

Oferujemy również programy emerytalne PPE oraz program opieki zdrowotnej z możliwością rozszerzenia na członków najbliższej rodziny. Elementem dodatkowym jest szeroki wachlarz świadczeń przyznawanych w ramach funduszu socjalnego.


*dotyczy spółek krajowych SSA,SWW,SOG.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.