Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

GRI:

W toku wszelkich prowadzonych działań kwestią najważniejszą jest bezpieczeństwo pracowników. W każdym roku w firmie dochodzi do pewnej liczby wypadków, podejmujemy jednak działania, których celem jest ich ograniczenie do minium.
W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA funkcjonuje program Bezpieczna Praca. Koncentruje się on nie tylko na działaniach wymaganych przez prawo, ale przede wszystkim podnoszeniu świadomości na temat tego, że działania jednaj osoby wpływają na bezpieczeństwo współpracowników. Organizowane są dodatkowe instruktaże, szkolenia w obszarze BHP i PPOŻ, w nawiązaniu do specyfiki działania danej firmy. Do realizacji założeń programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą, umożliwiające zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowane są rezultaty podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.


W Grupie Kęty SA działa zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, który odpowiedzialny jest za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:

  • identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
  • wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
  • szacują ryzyko zawodowe,
  • proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.

W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy.

Wszyscy pracownicy spółki objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

GRI:

W roku 2018 wypadkom przy pracy uległo 49 osób: (10 kobiet i 39 mężczyzn).


Wypadki przy pracy - liczba osób wg wieku
Wiek20172018
SWWdo 20 lat00
SWWod 21-25 lat 31
SWWod 26-30 lat 21
SWWod 31-35 lat 32
SWWod 36-40 lat 11
SWWod 41-45 lat 11
SWWod 46-50 lat 20
SWWpowyżej 50 lat33
SOGdo 20 lat00
SOGod 21-25 lat 11
SOGod 26-30 lat 11
SOGod 31-35 lat 10
SOGod 36-40 lat 10
SOGod 41-45 lat 10
SOGod 46-50 lat 00
SOGpowyżej 50 lat00
SSAdo 20 lat20
SSAod 21-25 lat 26
SSAod 26-30 lat 410
SSAod 31-35 lat 32
SSAod 36-40 lat 47
SSAod 41-45 lat 45
SSAod 46-50 lat 32
SSApowyżej 50 lat56

Wypadki przy pracy - liczba osób wg płci
20172018
SWWkobiety12
SWWmężczyźni147
SOGkobiety00
SOGmężczyźni52
SSAkobiety58
SSAmężczyźni2230

Wypadki przy pracy - liczba osób wg rodzaju urazu
20172018
SWWRany i powierzchniowe urazy80
SWWZłamania kości35
SWWPrzemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania22
SWWAmputacje urazowe (utrata części ciała) 01
SWWUrazy wewnętrzne10
SWWLiczne urazy00
SWWInny uraz11
SOGRany i powierzchniowe urazy21
SOGZłamania kości30
SOGPrzemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania00
SOGAmputacje urazowe (utrata części ciała) 00
SOGUrazy wewnętrzne00
SOGLiczne urazy00
SOGInny uraz01
SSARany i powierzchniowe urazy1617
SSAZłamania kości47
SSAPrzemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania38
SSAAmputacje urazowe (utrata części ciała) 00
SSAUrazy wewnętrzne45
SSALiczne urazy01
SSAInny uraz00

GRI:

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu bhp
liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę)w tym szkolenia bezpłatne dla pracownikaw tym szkolenia w godzinach pracyw tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych dla pracowników (nie tylko wymagane przez prawo, ale i przez firmę)
SWWszkolenia obligatoryjne3 7643 764tak3 764
SWWszkolenia dodatkowe378378tak0
SWWrazem4 1424 142--
SOGszkolenia obligatoryjne2 080,52 080,5352,52 080,5
SOGszkolenia dodatkowe2402400240
SOGrazem2 320,52 320,5352,5-
SSAszkolenia obligatoryjne9 1429 1429 1429 142
SSAszkolenia dodatkowe1 6781 6781 6781 430
SSArazem10 8204 15410 820-

GRI:

Kierując się filozofią, iż pracownicy należą do wiodącej grupy interesariuszy firma podejmuje szereg działań do ich angażowania i inicjowania dedykowanych przedsięwzięć, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie zdrowia.

Idea wychowania przez sport


Dużą wagę firma przykłada do inwestowania w rozwój zdrowia pracowników poprzez proponowanie im szerokiego wachlarza imprez sportowych o czym piszemy w rozdziale Idea wychowania przez sport oraz stosowanie dostępnych na rynku narzędzi jak karty Multisport, bezpłatne szczepienia.

Ubezpieczenie medyczne

Wszystkie polskie spółki Grupy Kapitałowej mają w ofercie dla pracowników specjalny program dodatkowego ubezpieczenia „Opieka medyczna S” przy współpracy z firmą PZU Życie S.A. oraz brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta.

Ilość pracowników będących w programie na koniec 2018 roku


W programie bierze udział blisko 2700 osób, co stanowi ponad 60% ogółu zatrudnionych w Polsce. Ubezpieczenie jest współfinasowane przez pracodawcę na średnim poziomie ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników pakietu.

Program wpisuje się w zapisy Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która wskazuje, iż zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są nadrzędną wartością firmy.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.