Społeczne zaangażowanie

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie od wielu lat wypełnia zapisy Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Działalność społeczna organizacji jest ściśle powiązana z wyznaczonymi kierunkami zaangażowania jak i konsekwencją prowadzonego nieustannie dialogu ze społecznościami lokalnymi. Trzy najważniejsze obszary, w które firma angażuje swoje siły i środki to:

  • Działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia
  • Idea wychowania przez sport
  • Programy społeczno-wolontaryjne

Działając na rzecz dobra publicznego Grupa Kęty od początków swego istnienia wspierała finansowo wiele instytucji i organizacji charytatywnych, uczestniczyła w organizacji imprez kulturalnych i tworzyła warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży. Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA jest kontynuatorem tych dobroczynnych i charytatywnych działań. Nazwa Fundacji nawiązuje bezpośrednio do jej założyciela i fundatora a także do podstawowych celów jakie Fundacja stawia sobie do zrealizowania.


380 tys. PLN

na cele statutowe fundacji w 2018 r.„Na lepszy start” - to hasło, które od początku powstania FUNDACJI GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA przyświeca działalności tej organizacji. Zadaniem Fundacji jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą do której dąży w swych działaniach Fundacja jest likwidacja państwowych domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego.

Blisko 300

podopiecznych

380 tys. PLN

na cele statutowe w 2018 roku

9 domów dziecka,

z którymi czynnie współpracujemy

2 mieszkania

usamodzielnienia

Obszar działania 5 powiatów:

bielski, oświęcimski, pszczyński, cieszyński, żywiecki

Program wspierający

proces usamodzielnienia podopiecznych

Więcej na stronie www.dziecipodbeskidzia.pl


Materiał filmowy z wydarzeń 2018

Wyzwaniem XXI wieku jest aktywowanie młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu.


Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty inwestuje i rozwija „Ideę wychowania przez sport”. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy.

  • wyzwanie XXI wieku- aktywowanie młodych ludzi do aktywności fizycznej
  • sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja- czyli bliskie nam wartości w biznesie
  • sport – to wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników.

W 2018 w portfolio sportowym firmy dominującą zasadą było fair play a wśród dyscyplin pojawiły się:

Narciarstwo

jazda na rowerze

Biegi

Siatkówka plażowa

Piłka nożna

Gra fair play

Firma przeznaczyła na ten cel kwotę 179 tys PLN. We wszystkich wydarzeniach oprócz lokalnych społeczności czynny udział brali pracownicy Grupy Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia.

Wolontariat jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty. Integruje pracowników wokół wartościowych przedsięwzięć oraz zachęca do podejmowania wspólnych działań o charakterze społecznym.


Od wielu lat konsekwentnie podążamy wyznaczoną drogą. Przyjęta Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych działań. Cieszę się i jestem dumny, że zapoczątkowany w 2015 roku projekt tak mocno przyjął się wśród naszych pracowników, dziękuję im za inicjatywę, zaangażowanie i gratuluję realizacji! Ufam, że takimi działaniami nie tylko wspieramy społeczności lokalne ale również wspólnie małymi krokami wypełniamy naszą misję i wizję i wartości.

Cyt. z Listu Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A.

Program "Razem z GRUPĄ" w 2018 roku:


Pełny raport

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.