Wyroby wyciskane

Największy polski producent profili aluminiowych. Rozwój przemysłu przetwórstwa aluminiowego w Polsce z roku na rok nabiera większego rozpędu. Konkurencja wzmacnia swoją pozycję, ale istniejące w kraju zakłady nadal nie mogą się równać z możliwościami produkcyjnymi Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Spółka pozostaje ciągle pierwsza w coraz liczniejszym gronie polskich producentów profili i wszechstronna jak żaden inny. SWW posiada 13 pras i już wkrótce, kiedy dwie najnowsze linie osiągną swoje docelowe parametry, będzie w stanie produkować ok. 90 tys. ton wyrobów wyciskanych na rok. Jedna tylko prasownia w Polsce, należąca do zagranicznego koncernu, jest w stanie wyprodukować niecałą połowę tego wolumenu, a pozostałe zamykają swój potencjał ilości do 30 tys. ton rocznie. Połączone siły ZZPA i AK EMMI (spółka na Słowenii) również pokonują konkurencję w zakresie obróbki powierzchniowej profili, kompleksowość i jakość usług są tu trudne do przebicia. Dysponując takim potencjałem, Grupa Kęty corocznie może zwiększać sprzedaż swoich profili i komponentów aluminiowych do najbardziej rozwojowych branż: motoryzacyjnej, automotive, transportu kolejowego i lotniczego.


Zobacz cały film

Rekordowa sprzedaż 20181270

mln zł

Wartość sprzedaży

(wzrost o 12% r/r)

582

mln zł

Wartość eksportu

(wzrost o 12% r/r)

141

mln zł

Wydatki inwestycyjne

(wzrost o 18% r/r)

Eksport stanowi

46%

całkowitej sprzedaży segmentu SWW.
Największą inwestycją zrealizowaną przez Segment Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty w 2018 roku było uruchomienie nowej linii do wyciskania profili z miękkich stopów aluminium - prasy o nacisku 28 MN, której towarzyszyła rozbudowa hali produkcyjnej w Kętach. Wysoki stopień automatyzacji prasy oraz zastosowanie w niej szeregu innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań pozwoliło m.in. na pełne dopasowanie procesu produkcji do wymagań odbiorców z branży automotive. Na wybiegu tej prasy zainstalowano m.in. 3 piły do cięcia profili na gorąco oraz automatyczny transport próbek, przez co pobieranie próbek do kontroli jakości nie spowalnia procesu wyciskania. W ten sposób utrzymane zostaną na wysokim poziomie wydajność i jakość, czyli dwa priorytety, których jednoczesna realizacja w toku produkcji stanowi wyzwanie.Równolegle z tą inwestycją rozpoczęła się w Zakładzie Stopów Twardych SWW budowa prasy przeciwbieżnej o nacisku 36 MN, której uruchomienie zaplanowano na pierwszą połowę 2019 roku. Ta prasa przeznaczona jest wyłącznie do wyciskania prętów i dzięki niej znacząco zwiększy się zakres wymiarowy oraz wolumen sprzedaży tych wyrobów, skrócą się też terminy realizacji zamówień.W praktyce wyciskanie przeciwbieżne bywa postrzegane jako dość uciążliwe, jednak wybór tej technologii został podjęty ze względu na znakomitą jakość prętów wychodzących z tego typu prasy. Pełna automatyzacja oraz odpowiednio zaprojektowane urządzenia towarzyszące, takie jak skalper do wlewków gwarantują jakość i wydajność. Poprzez tak nowoczesną konfigurację technologia przeciwbieżna zbliża się pod względem niezawodności i łatwości obsługi do powszechnie stosowanej technologii współbieżnej.

Pozostałe inwestycje:

  • zakończenie budowy nowej hali produkcyjnej Zakładu Zaawansowanych Produktów Aluminiowych w Kętach i uruchomienie w niej produkcji komponentów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego,
  • zainstalowanie w Zakładzie Stopów Twardych nowoczesnej prostarki rolkowej, wykorzystywanej do procesów wykończeniowych prętów okrągłych i rur,
  • zainstalowanie nowoczesnych pieców gazowych do żarzenia lub starzenia prętów i rur,
  • zainstalowanie nowoczesnego rafinatora, co umożliwiło modernizację sterowania linią do odlewania stopów miękkich.

Należy wspomnieć również, że na lata 2019-2020 zaplanowana jest kolejna duża inwestycja w SWW. Projekt zakłada rozbudowę anodowni i instalację drugiej linii do uszlachetniania profili aluminiowych. Potencjał produkcyjny według aktualnych planów związanych z tą inwestycją podwyższy się dwukrotnie. Powstanie w ten sposób największy w Polsce zakład o takiej specjalizacji.

Od kilku lat SWW konsekwentnie buduje swoją pozycję istotnego dostawcy w prestiżowych branżach wyrobów hi-tech. Wszelkie działania inwestycyjne i sprzedażowe spółki nakierowane są na produkty, których wykonanie wymaga specjalistycznych urządzeń, fachowej wiedzy technicznej, dopełnienia restrykcyjnych procedur jakościowych. Taki kierunek działań pozwala na rozwój firmy i zachowanie przewagi nad konkurencją. Kluczową rolę odgrywa w tej strategii zakładowe Centrum Badawczo-Rozwojowe, zatrudniające profesjonalną kadrę i wyposażone w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową. CBR jest nie tylko miejscem, gdzie przeprowadza się każdego dnia setki standardowych badań zwalniających wyroby do dostawy, ale stanowi naukowe zaplecze dla innowacyjnych projektów podejmowanych w SWW, tj. opracowanie i wdrożenie nowych technologii, zastosowanie nowinek i wynalazków technicznych.

W tym obszarze działalność CBR w 2018 roku skupiała się na zadaniach:

  • ciągłego poszerzania asortymentu kształtowników z aplikacją w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczonych na kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi,
  • uruchomienia produkcji nowych kształtowników do branży motoryzacyjnej w związku z doposażeniem prasy 35MN w najnowszej generacji system chłodzenia wodnego na wybiegu,
  • optymalizacji procesów produkcyjnych, polegającej na testowaniu w warunkach laboratoryjnych nowych parametrów np. obróbki cieplnej, prowadzących do poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia energochłonności procesu.

Realizacja w/w prac odbywa się we współpracy z cenionymi ośrodkami naukowo-badawczymi, takimi, jak: Instytut Metali Lekkich w Skawinie czy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.Takie podejście do biznesu oraz realizacje wielu projektów badawczo-rozwojowych umożliwiają Grupie Kęty bardzo dobrą współpracę ze znanymi markami z branży motoryzacyjnej i transportowej.W październiku 2018 roku odbyły się międzynarodowe targi branży aluminiowej w Düsseldorfie w Niemczech. To jedna z największych tego typu imprez na świecie. W zeszłorocznej edycji targów wystawiało się ponad 1000 firm z całego świata, a odwiedziło je około 30 tys. osób zainteresowanych produktami z aluminium. Motywem przewodnim była motoryzacja. W ostatnich latach żadna inna gałąź przemysłu nie rozwija się tak dynamicznie. Branża automotive implementuje najnowsze osiągnięcia naukowe i technologiczne, wykorzystując w coraz większym stopniu aluminium. Ta branża obecnie najmocniej napędza popyt na wyroby wyciskane i ich pochodne. W czasie wystawy odbyło się również wiele wydarzeń towarzyszących, jak konferencje, wykłady, pokazy naukowo-techniczne. Grupa Kęty wzięła udział w tych targach jako wystawca. Jej stoisko było miejscem licznych spotkań i rozmów handlowych, a wśród gości przeważali przedstawiciele firm o globalnym zasięgu działania, nastawionych na prowadzenie długoterminowych biznesów.

W 2018 roku zapotrzebowanie na wyroby aluminiowe utrzymywało się na wysokim poziomie i przez cały rok moce produkcyjne pras SWW działających w Polsce, w Kętach i w Tychach, pozostawały w pełni zagospodarowane. Ta sytuacja miała wpływ na aktywność i wyniki zakładu na Ukrainie, gdzie w 2018 roku odnotowano wzrosty rynku wewnętrznego i w zakresie usług przerobowych do Polski. Od dwóch lat Alupol LCC świadczy usługi produkcyjne dla Grupy Kęty na podstawie tzw. umowy przerobowej. Takie powiązanie, szczególnie w warunkach wzmożonego popytu, jest korzystne dla obu spółek. W ramach tej umowy Grupa Kęty mogła przenieść na Ukrainę część zleceń z przeciążonych pras w Kętach. To z kolei przyczyniło się do praktycznie całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnych prasy w Alupol LLC i wykonania z nadwyżką przyjętych na 2018 rok założeń budżetowych. Niezmiennie głównym odbiorcą profili aluminiowych z Alupolu LLC pozostaje branża budowlana, ale systematycznie w Borodiance przybywa nowych klientów z rynku wewnętrznego i rośnie liczba uruchomionych matryc. Należy nadmienić, że taka maksymalna produkcja była możliwa dzięki zrealizowanej w zakładzie na Ukrainie w 2018 roku inwestycji w instalację doprowadzającą ciekły azot na prasę.

Spółka Aluminium Kety EMMI została zakupiona przez SWW w 2016 roku. Posiadanie przez prasownię w swoich strukturach organizacyjnych zakładu, który wykonuje zaawansowaną obróbką mechaniczną i powierzchniową profili zapewnia jej zupełnie inną pozycję na rynku. Działalność biznesowa EMMI wpisuje się w strategię SWW budowania mocnej, znanej marki pośród producentów wyspecjalizowanych wyrobów z aluminium. Spółka EMMI ma z kolei od dwóch lat nowego właściciela, ale przede wszystkim partnera, którego finansowe i merytoryczne wsparcie zapewnia jej rozwój. Ta synergia przynosi korzyści obu przedsiębiorstwom. Obroty EMMI pod barwami Grupy Kęty systematycznie rosną – wartość sprzedaży w 2016 roku wyniosła 23 mln EURO, w 2017 roku - 25 mln EURO, w zeszłym roku zwiększyła się do kwoty 30 mln EURO. Klientami EMMI są głównie producenci tzw. „białego sprzętu” gospodarstwa domowego [lodówki, pralki, itp.] i firmy meblarskie, ale w zeszłym roku spółka pozyskała nowego, renomowanego odbiorcę z branży automotive i zawarła z nim kontrakt na kilkuletnie dostawy eksponowanej części nadwozia samochodu. W 2018 roku rozpoczęto w EMMI przygotowania do zaplanowanego na rok bieżący wdrożenia standardów IATF i AEOC.

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies.
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności.

Important information: this website uses cookies.
We use the information recorded in the cookie files for statistical purposes and to adjust the service to the individual needs of the user, among other things. You may change the cookies acceptance rules in our browser.
Using the website without changing the cookies settings means that they will be stored in the memory of your device. More information as well as guidelines regarding the change of settings may be found in the Privacy policy.